Our Team

Our Bord of Trustee

Managing Trustee  -  Adv. Prakash Paranjpe

 Jhelem Paranjpe

 Kapil Patil

Prakash Kamble

 Dr. Jahir Kazi

Ghanshyamji

 Dr. Suresh Khairnar

 

  Vinay Savant

 

National Executive Council

President
Dr. Suresh Khairnar
General Secretory
Vinay Savant Sirat Satpute
Sanjay Gaikwad Shahid Kamal
Treasurer - Sanjeev Pawar
Joint Secretory Joint Secretory
Vilas Kirote Nandalal Mandal
 
 

Members

Sagar Gujar Shivaji Naikwadi Sunita Gandhi
Kumudini Korde Upendra Tannu Raja Avasak
Sadashiv Magadum Baba Nadaf Salim Shaikh
Jabbarsingh Varma  Adv.Milind Borse Ankush Gaikwad
Kiran Kamble Adv.Sulbha Deshmukh shweta Patil
Pragyakumar Gathade Baban Kankirad  

 

Invited Members

Sanjay Rendalkar

Gopal Neve
 

Sharad Kadam

Prof. Manisha Yadav

Digamber Buraspatte

Jivraj Savant

Sudhir Khade Abhijit Hegshete Manisha Banarji (w.Bengal)

Mo.Yakub Dar (Kashmir)

Vijay Raghavan (Keral)

Ram Dhiraj (U.P.)

Sawaising (Rajasthan) Ghanasham (Zarkhand) Uday (Bihar)

 

Maharashtra State Executive Council

 

Working President

Allauddin Shaikh

Secretory Coordinator
Nachiket Kolapkar Shivraj Surywanshi
Joint Secretory Joint Coordinator
Kumudini Korde Prof. Raja Malgi
Sai Varvatkar  
Treasurer  - Vinod Wagh

 

 

Member

Darshana Sarala Arun Kiran Kamble Jayashree Majgaokar
Suhas Kote Sudhir Khade Sushila Waman

 

Invited Member

Snehal Ekbote Vijay Mahale Dananjay Dhotre
Dinkar Patil

Bajirao Khule

(Regnal Coordinator- Mumbai / Kokan)

Prof.Rajendra Shinde

(Regnal Coordinator- North Maharashtra)

Datta Pakire

(Regnal Coordinator- West Maharashtra)

Digamber Buraspatte

(Regnal Coordinator- Marathwada)

 Imeam Kureshi

(Regnal Coordinator- Vidarbh)

 Avinash Somnathe

(Regnal Coordinator- Amravati)